აპარატული უზრუნველყოფა

აპარატული უზრუნველყოფა

აპარატული უზრუნველყოფა შედგება სათამაშო კონტროლერებისგან, სალარო სადგურებისგან და ინფორმაციული ტერმინალისგან.

სათამაშო კონტროლერები

game3

სათამაშო კონტროლერი – ელექტრონული ხელსაწყო, რომელიც შეიცავს მიკროპროცესორს, ქსელურ ინტერფეისს Ethernet და მექანიზმების მართვის მოდულს. კონტროლერს აქვს  სხვადასხვა ტიპის სათამაშო ავტომატების მხარდაჭერა, აგრეთვე შესაძლებელია მისი ტურნკეტებთან, ბილეთების პრინტერებთან , საპრიზო ბილეთების მოწყობილობასთან მიერთება. სათამაშო კონტროლერი დაკომპლექტებულია დისპლეით და ბარათის წამკითხველით. ჩართვა ხდება უშუალოდ ლოკალურ ქსელ Ethernet-ში. ასევე შესაძლებელია  ZigBee კონტროლერების (უკაბელო) გამოყენება.

game4

სალარო სადგური

სალარო სადგური – POS-ტერმინალი (ოპერაციული სისტემა Windows).

უზრუნველყოფს მოლარის ყველა ძირითად ფუნქციის შესრულებას: პლასტიკური ბარათების გაყიდვა და აქტივაცია, მომსახურების პაკეტის გაყიდვა, აბონემენტების გაყიდვა, სტუმრის ბარათის სათამაშო ქულებით შევსება, ბარათის მიმდინარე ბალანსის შემოწმება (სტუმრის სურვილით), ბარათის შეცვლა, თანხის დაბრუნება, ტარიფიკაციის ჩართვა, პროდუქციის და პრიზების გაყიდვა. სალაროზე ყველა ოპერაცია ითხოვს ავტორიზაციას.

საინფორმაციო ტერმინალი

game5

საინფორმაციო ტერმინალი  –კედლის POS-ტერმინალი ბალანსის , ბარათის სტატუსის, აქტიური აბონემენტების და სხვა ინფორმაციის დათვალიერების საშულება.