პროგრამული მოდულები

პროგრამული მოდულები

დასახელება აღწერა
საბაზისო ბლოკი (პარამეტრები, პორტიე, ანგარიშები) სისტემის პარამეტრები, მომხმარებლების დამატება/გაუქმება, ინდივიდუალური და ჯგუფური მოთხოვნების რეგისტრაცია, ჯავშნის დადასტურება/გაუქმება. განთავსება/გასვლა, სტუმართან ანგარიშსწორება, სტატისტიკური ანგარიშების მიღება
მოდული «ShelterPhone» სასტუმროს ოთახიდან განხორციელებული გამავალი სატელეფონო ზარების ტარიფიკაცია, მათი სტუმრის ფოლიოზე შეტანა
ინტერნეტ-დაჯავშნის მოდული საიტიდან დაჯავშნის საშუალება
მოდული «ღონისძიებების მენეჯერი» ღონისძიებების ჩატარების დაგეგმვა, კონფერენციების , საბანკეტო და გასართობი დარბაზების დაჯავშნა. მენიუს შერჩევა(ბაზა R-Keeper)
მოდული «დიასახლისი» დიასახლისების მუშაობის დაგეგმვა და კონტროლი. მინი ბარებში პროდუქციის კონტროლი. თეთრეულის და სხვა ინვენტარის აღრიცხვა.
სისტემა «Абонемент» ფიტნეს კლუბის, სპა სალონის მუშაობის ავტომატიზაცია. აბონემენტები, ცხრილი, სპეციალისტებთან ჩაწერა , ტურნიკეტების ჩართვა და სხვა.
ინტერფეისი»საკეტების სისტემა»  სისტემა Shelter -ის კავშირი ელექტორნული საკეტების სისტემის ინტერფეისთან
ინფო-კიოსკი ინფორმაცია განთავსების ობიექტზე, სტუმრის ანგარიშის დათვალიერების საშუალება
ინტერფეისი «R-Keeper» სასტუმროს სისტემის კავშირი რესტორნის სისტემა  R-Keeper-თან