შესაძლებლობები

ძირითადი შესაძლებლობები

პროგრამა Абонемент -ს გააჩნია ფინტნეს ინდუსტრიის ბიზნეს-პროცესების ეფექტური მართვის ფართო შესაძლებლობები .

a2

ღონისძიებების გარკვეულ თარიღზე და დროზე დაჯავშნის შესაძლებლობა

 • ღონისძიებების დაჯავშნის ერთიანი სისტემა (სპორტული ვარჯიშები, გამაჯანსაღებელი და კოსმეტოლოგიური პროცედურები)
 • დაჯავშნა სხვადასხვა ეკრანებიდან სპეციალესტების და კლიენტების ჭრილში: ღონისძიებების გრაფიკი, პერსონალის ჩატვირთვა, ღონისძიებების ავტომატური შექმნა
 • საჭირო რესურსების , სპეციალისტების სისტემაში ძებნა და მათი კონტროლი

სტუმრის სისტემაში რეგისტრაცია და მათ შესახებ ინფორმაციის შენახვა

 • სტუმრის პროგრამაში რეგისტრაცია ფეის-კონტროლის საშუალებით
 • კლიენტზე სრული ინფორმაციის შენახვა
 • კლიენტის პროგრამაში ძებნის მოხერხებული სისტემა (მათ შორის ტელეფონის ნომრით და e-mail-ით)
 • sms და e-mail გადაგზავნის საშუალება

კლიენტის ბალანზე სახსრების კონტროლი

კლიენტის აბონემენტების კონტროლი

დავალებების დაგეგმვა

 • ჯგუფური და ინდივიდუალური ღონისძიებების ცხრილი
 • შეძენილი აბონემენტის მიხედვით, ვარჯიშების ავტომატური გადანაწილება
 • ღონისძიების სწრაფი ძებნა სპეციალისტის, დროის, თარიღის, რესურსის და კლიენტის მიხედვით

მუშაობა სპეციალისტებთან

 • სპეციალისტისთვის შესრულებული სამუშაოს პროცენტების დარიცხვა
 • ანგარიშსწორების კონტროლი
 • სპეციალისტების მუშაობის კონტროლი
 • ჯგუფური ღონისძიებების ავტომატური შექმნა

ტარიფების განსაზღვრის მოქნილი სისტემა

 • სადღეღამისო
 • საათობრივი
 • წუთობრივი
 • წამობრივი

დამკვეთისთვის სასურველი ნებისმიერი ტარიფის შექმნა

ბაზის ყოველდღიური ავტომატური შენახვა

გარე პროგრამებთან ინტეგრაცია

 • ინტერფეისი სასტუმროს პროგრამასთან Shelter
 • სტუმრების და კონტრაგენტების ერთიანი ბაზა
 • ანგარიშების ერთიანი ბაზა
 • ფინანსური ტრანზაქციების ერთინი ბაზა
 • ტარიფების ერთიანი ბაზა
 • რესურსების ერთიანი ბაზა
 • ინტერფეისი რესტორნის პროგრამასთან R-Keeper.
 • ინტერფეისი საწყობის პროგრამასთან StoreHouse

სხვადასხვა აღჭურვილობის მხარდაჭერა

 • მაგნიტური ბარათის წამკითხველი
 • შტრიხ-კოდის წამკითხველი
 • ელექტრონული საკეტები და ტურნიკეტები
 • ვებ-კამერა
 • სარედიტო ბარატების ავტორიზაციის სისტემა
 • გადახდის ტერმინალი

ობიექტების ქსელის ერთიანი საინფორმაციო სისტემის აგება